HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Aglomeracija Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva

Projekt: Aglomeracija Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva

Naručitelj: Odvodnja Opuzen d.o.o.

Ciljevi ovog projekta su smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture, poboljšana odvodnja otpadnih voda na području aglomeracije Opuzen te poboljšana vodoopskrba na području aglomeracije Opuzen 

Radovi se sastoje od izrade dijela kanalizacijskog sustav odvodnje otpadnih voda uz Malu Neretvu i vodotok Crepinu, u ulici bana Josipa Jelačića, Zrinsko-Frankopanskoj ulici, i ulici Strimen te naselju Podgradina i Vlaka, spoja na veće izgrađeni kanalizacijski sustav kod raskrižja za poslovnu zonu u Opuzenu, izgradnje vodoopskrbne mreža, prespajanja postojećih vodovodnih priključaka na mrežu, te izgradnje 6 novih crpnih stanica kapaciteta do 15 l/s i man. visine dizanja do 15,5 m., te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku.

Naše društvo je na ovom projektu zaduženo za vođenje projeketa.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci