HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Autocesta Zagreb – Split, most “Maslenica”

Projekt: Autocesta Zagreb – Split, most “Maslenica”

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste

Most “Maslenica” – ukupnog raspona 370 m, raspona luka 200 m, strelice luka 60 metara, visine nivelete iznad razine mora 90 metara. Izgradnja luka je provedena slobodnom konzolnom gradnjom uz primjenu „stay“ kabela u tri razine koji s jedne strane pridržavaju luk, a s druge se sidre preko transfer greda i geotehničkih sidara u stjenovito tlo; prva sidrena pozicija – sredina stupa; druga sidrena pozicija – vrh stupa; treća sidrena pozicija – vrh privremenog čeličnog pilona na visini 22 m iznad nivelete mosta. Primjenjen je BBR sistem prednaprezanja za geotehnička sidra i za „stay“ kabele. Luk je sastavljen od 46 segmenata duljine 5.0 m svaki, koji su betonirani na specijalno izvedenoj samopomičnoj skeli slobodnom konzolnom gradnjom. 47-i segment je izveden nakon dovršenja obje lučne polovice (2 x 23 segmenta) i po dovršenom izravnanju obje polovica luka na mjestu spoja. Geotehnička sidra su izvedena 27 do 30 metara duboko s sidrišnom zonom od 16 m. Najviši stup je visok 70 metara. Stupovi (kao i luk) su izvedeni sandučastog poprečnog presjela s naglavnicom stupa na vrhu stupa duljine 16 metara. Ukupni broj od 90 nosača predgotovljenih nosača je izveden i montiran primjenom lansirne rešetke.

Vršili smo dužnost Voditelja dijela radova na mostu i Voditelja radova na pogonu za izradu pregotovljenih elemenata.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci