HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Državna cesta D8, Dionica Sv. Kuzam – Križišće, LOT 4

Projekt: Državna cesta D8, Dionica Sv. Kuzam – Križišće, LOT 4

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

Radovi na glavnoj trasi zajedno s pripadajućim objektima na trasi; viadukti „Sveta Trojica“ – 900 m i “Križišće” – 470m.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta za jednog od članova poslovne udruge izvoditelja.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci