HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Industrijsko čvorište u Dohi, Qatar

Projekt: Industrijsko čvorište u Dohi, Qatar

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, Uprava za ceste

Radovi na objektima – Industrijski vijadukt – naknadno napeti rasponski sklop sandučastog poprečnog presjeka betoniran na licu mjesta ukupnog raspona 550 m; dvostruki mostovi Salwa Road sličnog presjeka  i betoniran na licu mjesta, ukupnog raspona 2 x 250 m; dva mosta u kružnom toku – naknadno napeta puna AB ploča; podvožnjak duljine 670 m. Temeljenje objekata je plitko, osim na upornjacima koji se temelje na bušenim pilotima. Ukupna količina betona je oko 100.000 m3.

Infrastrukturni radovi – mikro tunel unutarnjeg promjera 3.0 m za sustav oborinske odvodnje ukupne duljine 9600 m, premještanje postojeće i izgradnja nove vodovodne mreže s cijevima DI ϕ 400 – 700 mm ukupne duljine 23 km, premještanje postojeće TSE (treated sewage effluent) i mreže fekalne kanalizacije ukupne duljine 10 km, izgradnja nove mreže TSE i gravitacijske i tlačne fekalne kanalizacije ukupne duljine 12 km od HDPE i DI cijevi promjera ϕ 200 – 400mm, izgradnja novog sustava mreže oborinske odvodnje ukupne duljine 24 km od GRP cijevi (glass reinforced plastic) i VC (vitrified clay) cijevi promjera ϕ 300 – 700 mm, elektro radovi (do 66 kV), telekomunikacijski radovi,  Intelligent Traffic System – dinamička prometna signalizacija.

Radovi na trasi – iskop u stijeni (260.000 m3), nasipi 200.000 m3, drobljenje i separacija materijala, tampon, cementna stabilizacija, asfalterski radovi (350.000 tona), zidovi s armiranim tlom (RSW), uređenje okoliša, zaštita od buke, izgradnja obilaznih cesta u duljini 27 km prije početka glavnih radova. Radovi su izvođeni pod teškim prometom.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci