HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane

Projekt: Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane

Naručitelj: Odvodnja d.o.o.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.

Naš tim je na ovom velikom projektu izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane vrši usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci