HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

KONZULTANTSKE USLUGE I PROJEKTIRANJE

Obavljali smo konzultantske usluge i sudjelovali u funkciji projektantskog suradnika, projektanta i/ili voditelja projekta na slijedećim projektima:

 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje stomatološke poliklinike u Zadru
 • Stručni nadzor na nizu stambeno poslovnih građevina na otoku Murteru
 • Vođenje projekta pripreme i izgradnje Stomatološke poliklinike u Zadru
 • Vođenje projekta pripreme i izgradnje Luke nautičkog turizma u Sućurju na otoku Hvaru
 • Izrada gospodarske studije za projekt izgradnje stomatološke poliklinike u Zadru
 • Izrada gospodarske studije za projekt izgradnje ugostiteljske građevina na plaži Žnjan u Splitu
 • Izrada gospodarske studije za projekt izgradnje pontona / sunčališta na plaži Žnjan u Splitu
 • Vođenje projekta izrade i postavljanja pontona i odgovarajućeg sidrenog sustava u Marini Portonovi u Boki Kotorskoj
 • Stručni nadzor izgradnje putničkog terminala u Luci Gaženica u Zadru
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja na izgradnji zidova za zaštitu od buke na autocesti A3, dionica Kutina - Novska
 • Obavljanje poslova koordinatora II za ZNR na projektima: Rekonstrukcija INa benzinske pumpe u Murvici, izgradnja putničkog terminala u Luci Gaženica u Zadru
 • Provjera prihvatljivosti projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, operativni program Konkurentnost i kohezija. Naručitelj Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
 • Tehnička pomoć Naručitelju pri izradi tender dokumentacije za Izvođenje radova projektiranja i izgradnje ŽCO Biljane Donje
 • Ex Post kontrola postupaka javne nabave u MPPI
 • Izrada zahtjeva Izvođača za produljenje roka i dodatna plaćanja zbog produljenja roka na projektu rekonstrukcije interregionalnog čvora Ivanja Reka
 • Obavljanje poslova glavnog inženjera na projektu energetske učinkovitosti KBC Split, bolnica Križine
 • Tehnička podrška u projektima rekonstrukcije i investicijskog održavanja marina ACI sustava: Milna, Skradin, Jezera, Trogir, Žut, Piškera, Vodice, Split, Korčula, Vrboska, Palmižana, Šimuni, Ičići
 • Sudjelovanje u izradi dijela studije izvodljivosti i projektne aplikacije za sufinanciranje iz kohezijskog fonda za projekt Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
 • Vođenje projekta rekonstrukcije lukobrana ACI marine Rovinj
 • Vođenje projekta rekonstrukcije morskog i kopnenog dijela ACI marine Rovinj
 • Kontrola natječajne dokumentacije za projektiranje, izvođenje i nadzor na projektu sanacije odlagališta otpada Trebež, Samobor
 • Voditelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom, Amus d.o.o. Pazin
 • Voditelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom, Komunalac d.o.o. Jurdani
 • Voditelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom, Komunalav d.o.o. Delnice
 • Voditelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom, Tržnica d.o.o. Pula
 • Voditelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom, Eko Murvica d.o.o. Crikvenica
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektima rekonstrukcije ACI marine Cres
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektu rekonstrukcije ACI marine Skradin
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektu rekonstrukcije ACI marine Vrboska
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektu rekonstrukcije ACI marine Pomer
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektu rekonstrukcije ACI marine Jezera
 • Obavljanje poslova voditelja projekta i FIDIC inženjera na projektu rekonstrukcije ACI marine Korčula
 • Izrada općih i posebnih uvjeta ugovora za izvođenje radova, projektiranje i nadzor u marina ACI sustava
 • Izrada studije gospodarske opravdanosti investicije u rekonstrukciju ACI marine Rovinj
 • Izrada studije gospodarske opravdanosti investicije u rekonstrukciju marine Zadar
 • Tehnička podrška pri izrada ponuda za razne internacionalne tvrtke za potrebe javnih natječaja u RH (OHL, Unieco, CMB, Mesogeos)
 • Nadzorni inženjer za vjetro elektrane ZD4 – do 9 MW, Zadar, Hrvatska
 • Idejni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije "Bikarac"
 • Glavni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije "Bikarac"
 • Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova prema PRAG pravilima nabave i FIDIC uvjetima ugovaranja radova za izvođenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac u sklopu ISPA programa
 • Izrada tehničkih specifikacija i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša u sklopu ISPA programa po "FIDIC yellow book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za projekt sanacije i uređenja odlagališta Bikarac
 • Izrada projektne prijave IPA programa za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istarskoj županiji (izrada Studije izvodivosti s financijskom, ekonomskom i analizom troškova i koristi)
 • Elaborat za odabir tehnološkog rješenja mehaničko-biološke obrade otpada na ŽCGO "Kaštijun"
 • Idejni projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun"
 • Idejni projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina
 • Izrada projektne prijave IPA programa za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji (izrada Studije izvodivosti s financijskom, ekonomskom i analizom troškova i koristi)
 • Idejni projekt MBO postrojenja za obradu otpada - ŽCGO Marišćina
 • Izrada tehničkih specifikacija i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša, IPA III B komponenta – Zaštita okoliša po  "FIDIC red book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za izvođenje radova za ŽCGO Marišćina u sklopu IPA programa
 • Izrada tehničkih specifikacija i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša, IPA III B komponenta – Zaštita okoliša po "FIDIC yellow book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za izvođenje radova za ŽCGO Marišćina u sklopu IPA programa
 • Izrada uvjeta referenci i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša, IPA III B komponenta – Zaštita okoliša po "FIDIC white book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova za ŽCGO Marišćina
 • Izrada uvjeta referenci i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša, IPA III B komponenta – Zaštita okoliša po "FIDIC white book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za pružanje usluga tehničke pomoći za projekt ŽCGO Marišćina
 • Izrada uvjeta referenci i ostale dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturne projekte iz domene zaštite okoliša, IPA III B komponenta – Zaštita okoliša po "FIDIC white book" ugovornom predlošku za projekte sufinancirane sredstvima EU za pružanje usluga odnosa s javnošću za projekt ŽCGO Marišćina
 • Glavni projekt uređaja za obradu otpadnih voda ŽCGO "Marišćina"
 • Glavni projekt sustava za prikupljanje i recirkulaciju voda u bioreaktorsko odlagalište, ŽCGO "Marišćina"
 • Studija izvodivosti za izgradnju sortirnice na odlagalištu komunalnog otpada Goričica u Sisku
 • Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada "Gmajna", Glina
 • Glavni projekt ''Županijski centar gospodarenja otpadom Marišćina, faza 0-1'', Ulazno - izlazna zona
 • Glavni projekt ''Županijski centar gospodarenja otpadom Marišćina, faza 0-1'', MBO postrojenje
 • Glavni projekt ''Županijski centar gospodarenja otpadom Marišćina, faza 0-1'', Pristupna cesta i prometne površine
 • Elaborat Tehnologija obrade i odlaganja otpada za ''Županijski centar gospodarenja otpadom Marišćina, faza 0-1"
 • Izvedbeni projekt "Županijski centar gospodarenja otpadom Marišćina, faza 0-1"
 • Glavni projekt Sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada "Šagulje-Ivik" - faza 5 - odlagališna ploha 1
 • Glavni projekt Sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada "Šagulje-Ivik" - faza 6 - odlagališna ploha 2 -prvi dio
 • Glavni projekt Sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada "Šagulje-Ivik" - faza 7 - odlagališna ploha 2-drugi dio
 • Elaborat tehnologije rada Sanacije i gradnje odlagališta komunalnog otpada "Šagulje-Ivik"
 • Novelacija idejnog projekta sanacije i proširenja postojeće plohe za odlaganje otpada na odlagalištu Novi Dvori, Zaprešić
 • Idejni projekt sanacije postojećeg odlagališta i izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija, Mali Lošinj
 • Idejni projekt sanacije odlagališta Prapatna, Sućuraj
 • Idejni projekt sanacija odlagališta Salbun i izgradnja reciklažnog dvorišta i pristupne ceste
 • Idejni projekt sanacije postojećeg odlagališta i izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Pržić
 • Idejni projekt uređenja sanitarnog odlagališta Novi Dvori, Zaprešić
 • Plan gospodarenja otpadom Malog Lošinja
 • Glavni projekt sanacije odlagališta Košambra - 1. faza
 • Glavni projekt ''Transfer stanica i sanacija odlagališta Treskavac''
 • Elaborat Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije na lokaciji "Šagulje"
 • Glavni i izvedbeni projekt za Agmar – komercijalni i distributivni centar za lijekove i medicinsku opremu, Zagreb
 • Glavni i izvedbeni projekt za Martinkovac – proizvodna i poslovna zgrada, Rijeka
 • Glavni i izvedbeni projekt osnovne škole Đulovac, Đulovac
 • Glavni i izvedbeni projekti za stambene grade u Karlovcu
 • Glavni i izvedbeni projekt King Cross – shopping centar, Zagreb
 • Glavni i izvedbeni projekt za Metro Jankomir - shopping centar, Zagreb
 • Glavni i izvedbeni projekt za Metro Sesvete - shopping centar, Zagreb
 • Glavni i izvedbeni projekt za Pevec  – poslovni centar, Rijeka
 • Glavni i izvedbeni projekt za Kino Lika – pretvorba u plesni centar, Zagreb
 • Glavni i izvedbeni projekt za nadstrešnicu za željezničku stanicu Čulinec, Zagreb