HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

Projekt: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

Naručitelj: Privreda d.o.o.

Projekt je usklađen sa Specifičnim ciljem 6ii1 - Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom, kroz:
 rekonstrukciju dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava u svrhu:
 dobre opskrbe kvalitetnom pitkom vodom stanovništva i izbjegavanje pogoršanja kvalitete pitke vode u javnom sustavu vodoopskrbe
 smanjenje gubitaka vode u cilju osiguranja dovoljnih količina vode te očuvanja vodnog blaga u smislu optimalnog korištenja
 
Projekt je usklađen sa Specifičnim ciljem 6ii2 - Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode, kroz:
 rekonstrukciju dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda i retencijsko preljevnih građevina) u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda
 izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupiti će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i/ili zbrinjavaju za 21.102 stanovnika
 Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 24.00 ES pročistiti će se otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene otpadne vode iz septičke jame sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje za:
– 20.102 stanovnika, odnosno 20.102 ES na javnom sustavu odvodnje
– 224 gospodarska subjekta, odnosno 1.706 ES na javnom sustavu odvodnje
– 6.216 stanovnika, odnosno 2.401 ES (opterećenje UPOV-a septičkim muljem), prikupljanjem otpadne vode iz septičkih jama
 
Naš tim vrši usluge tehničke podrške upravljanja projektom "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

Galerija fotografija

Petrinja

← Povratak na listu referenci