HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka - Bazen Rijeka i terminal za rasuti teret u Bakru

Projekt: Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka - Bazen Rijeka i terminal za rasuti teret u Bakru

Naručitelj: Lučka uprava Rijeka & Luka Rijeka d.d.

Svrha ovog projekta je poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture.

Vršit će se rekonstrukcija postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture (vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) u bazenu Rijeka te obuhvaća Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište i Visinov, Orlandov i De Franceschijev gat. Partneri u projektu: Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d.d.
 
Na ovom projektu pružamo usluge tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta.

 

 

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci