HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Zagreb – Rijeka, Viadukti „Katušin“ i „Stara Sušica“

Projekt: Zagreb – Rijeka, Viadukti „Katušin“ i „Stara Sušica“

Naručitelj: društvo ARZ d.d.

Dva vijadukta „Katušin“ – ukupni raspon 220 m i jedan vijadukt „Stara Sušica“ raspona 340m. 60+55 predgotovljenih prednapetih nosača mase 90 i duljine 32.5 m svaki. Stupovi temeljeni na pilotima i plitko (namjestima gdje je čvrsta stijena temeljno tlo). Vijadukt „Stara Sušica“ – stupovi visine 40 m, nosači montirani lansirnom skelom.

Pružali smo tehničku podršku izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja.

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci