HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Usluge

 • Izrada aplikacija za povlačenje sredstava iz EU fondova
 • Projektiranje i stručni nadzor gradnje
 • Energetski pregled i izdavanje energetskih certifikata zgrada
 • Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
 • Vođenje projekata
 • Osmišljavanje i implementacija QA&QC procedura
 • Osmišljavanje i implementacija procedura za zaštitu okoliša
 • Vođenje radova izgradnje
 • Koordinator za zaštitu na radu I & II
 • Planiranje projekata
 • Izrada natječajne dokumentacije
 • Izrada proračuna projekata
 • Izrada studija izvodljivosti i isplativosti projekata.

Opseg naših usluga

Naše usluge pokrivaju razna područja graditeljstva; ceste, autoceste, mostovi, tuneli, hidro dinamičke građevine, rezervoari nafte, zgradarstvo, odlagališta otpada, gospodarenje otpadom, sve vrste infrastrukturnih radova - vodovodne mreže, plinski cjevovodi, odvodnja i obrada otpadnih voda, kanalizacijska mreža, i sl. U zadnje vrijeme smo intenzivno angažirani na projektima rekonstrukcije mnogih postojećih i gradnji novih marina na Jadranu.

Težište našeg angažmana je tehnička podrška u smislu racionalizacije troškova u građevinskoj djelatnosti svih sudionika u gradnji, odnosno investitora, izvođača , nadzornih inženjera. U svrhu  postizanja zadanih ciljeva, koristimo široku mrežu poznanstava unutar stručnih krugova u Republici Hrvatskoj i šire.

Prije potpisivanja ugovora s klijentom izlazimo na teren, vršimo pregled stanja, održavamo sastanak s klijentom u svrhu definiranja opsega posla, te potom izrađujemo detaljnu ponudu.

 1. Tehnička podrška investitorima u pripremi prostorno planske dokumentacije te korespondencija s javnopravnim i upravnim tijelima
 2. Izrada natječajne dokumentacije prema specifičnim potrebama naših klijenata u raznim područjima gradnji na engleskom i hrvatskom jeziku sukladno PRAG pravilima nabave i Zakonu o javnoj nabavi (FIDIC ugovori, modificirani FIDIC ugovori, izrada posebnih prilagođenih uvjeta ugovora), a posebno na projektima sufinanciranim od Europske komisije.
 3. Izrada projektnih tehničkih specifikacija u skladu s tehničkom regulativom i projektom.
 4. Tehnička podrška klijentima u pripremi tehničke dokumentacije prema raznim institucijama, npr. bankama, osiguravajućim društvima, lokalnim vlastima, inspektorima državnog inspektorata i sl.
 5. Projektiranje i nadzor gradnje u skladu s važećim tehničkim propisima.
 6. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u skladu sa zakonom.
 7. Provedba energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata zgrada
 8. Upravljanje projektima od samog početka do uspješnog kraja, praćenje postupka projektiranja, dobivanja građevinske dozvole, projektno planiranje, ažuriranje plana i programa prema potrebi, vođenje radovima, sva potrebna usmena i pismena korespondencija, QA & QC i HSE procedure i sl.
 9. Usluge koordinatora ZNR I i II projektantima i investitorima.
 10. Analiza tržišta, prikupljanje i analiza tržišnih cijena za sve vrste usluga, radova i materijala, analiza cijena, izračun proizvodne cijene, izrada ponuda, izrada ugovora za nabavu materijala i podizvođenje, pregled postojećih ugovora i primjenjenih organizacijskih rješenja, te, u slučaju potrebe, racionalizacija istih, izrada studija utjecaja na okoliš, studija isplativosti i izvedivosti projekata.
 11. Upravljanje ugovorima, vođenje ugovorne korespondencije, izrada i obrada ugovornih potraživanja.
 12. Kontrola i osiguranje kvalitete – izrada Programa kontrole i osiguranja kvalitete, izrada Plana upravljanja kvalitetom na razini projekta i tvrtke, interni audit sustava upravljanja tvrtkom te izrada prijedloga za unaprijeđenje sustava upravljanja, priprema tvrtke za dobivanje ISO certifikata.
 13. Planiranje projekata – izrada terminskih planova radova, resursa, troškova i prihodi, analiza novčanog tijeka, praćenje napretka radova, ažuriranje planova, utvrđivanje kritičnih putova, izrada prijedloga izmjena u cilju ubrzavanja radova i smanjenja troškova, izrada dnevnih, tjednih i mjesečnih izvješća.
 14. Izrada prezentacija projekata, potraživanja i tehničkih pitanja bilo koje vrste.
 15. Tehnička podrška gradilištu – izrada elaborate tehnologije I organizacije građenja, izrada QA & QC planova , HSE planova, izrada projekta skele i oplate, izradu Method Statement, vođenje gradilišne dokumentacije (dnevnici, građevinska knjiga, dokumentacija za materijale i kooperante, RFI i sl.) , stalna komunikacija s klijentom, nadzornim inženjerima i predstavnicima dobavljača i podizvođača, angažman tehničkog osoblja, usluga regrutiranja potrebnih kadrova, obuka osoblja.
 16. Savjetodavne usluge izvođačima radova za otkup i održavanje građevinske opreme. Posjedujemo "know-how" tehnologija koje se najčešće koristi u građevinarstvu, naročito sljedeće: dizalice svih vrsta, građevinski strojevi za zemljane radove, drobilice i mlinovi za kamen, pogoni za separaciju, betonare, asfaltne baze, teretna vozila, kompresori, generatori, hidrauličke bušilice, itd. U slučaju kvara, znamo kako, gdje i po kojoj cijeni nabaviti rezervne dijelove i izvršiti popravak.